Priser 2018

Lågsäsong v 15-27:

Lägenhet 1,2,3,4 och 5
5000 kr/vecka
1150 kr/dag för 3-8 personer
850 kr/dag för 1-2 personer

Högsäsong:

Lägenhet 1,3,4 och 5
5900 kr/vecka
1400 kr/dag för 3-8 personer
1200 kr/dag för 1-2 personer

Högsäsong:

Lägenhet 2
5200 kr/vecka
1250 kr/dag för 3-6 personer
1000 kr/dag för 1-2 personer

Tillval

Hyra av bastu 200 kr per vistelse
Hyra av extrasäng 100 kr/natt
Slutstädning 850 kr
Slutstädning vid hyra 1 dygn 300 kr

Priser 2017/2018 under Hovfjällets säsong

Lägenhet 1, 3, 5

Veckonr Vecka Sö-sö Kortvecka Sön-tors Långhelg Tors-sö
49-50 1100 fre-sön
51 1500 fre-mån
52 6000 mån-mån 2500 mån-tors 4900 tors-mån
1 4900 mån-sön 2500 mån-tors 3700
2-6 3700 2400 3100
7-8 5700 4700 4700
9-10 4600 3200 3700
11 4200 2600 3100
12 3300 2300 2300
13 4600 sön-mån 2200 4000 tors-mån
14 3200 mån-sön 1400 mån-tors 1700

Lägenhet 2

Veckonr Vecka Sö-sö Kortvecka Sön-tors Långhelg Tors-sö
49-50 800 fre-sön
51 1200 fre-mån
52 5700 mån-mån 2200 mån-tors 4600 tors-mån
1 4600 mån-sön 2200 mån-tors 3400
2-6 3400 2100 2800
7-8 5400 4400 4400
9-10 4300 2900 3400
11 3900 2300 2800
12 3000 2000 2000
13 4300 sön-mån 1900 mån-tors 3700 tors-mån
14 2900 mån-sön 1100 mån-tors 1400

Bokningsregler

När blir bokning bindande?
Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalt bokningsavgiften eller hela hyran.

När ska jag betala?
Om du bokat tidigare än 28 dagar i förväg är bokningsavgiften 20 % av hyran. Bokningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det vi sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran, slutlikviden, skall betalas senast 28 dagar före avtalad ankomst. Om du bokat senare än 28 dagar i förväg ska hela hyran betalas inom 10 dagar.

Vad sker om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar bokningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalningen av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad händer om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till Markusfolks Gård. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen om du så önskar. Om du avbokar tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst behöver du inte betala någonting. Om du avbokar 40-28 dagar före avtalad ankomst får du betala en expeditionsavgift på 500:-. Om du avbokar mindre än 28 dagar före avtalad ankomst får du betala 100 % av hyran. Om vi kan hyra ut lägenheten till någon annan gäst under den perioden som du hyrt får du tillbaka dina pengar med ett avdrag för en expeditionsavgift på 500:-

Men om det händer mig något?
Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Det kostar 300:- per lägenhet, och innebär att du i vissa fall kan avboka fram till dagen före avtalad ankomst mot en expeditionsavgift på 200:- per lägenhet.

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte har varit kända när du bokade
a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv make/maka/sambo, familj eller medresenär.
b) inkallelseorder till krigsmakten eller civilförsvaret.
c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från bokningsdagen. Avgiften från avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Krig, naturkatastrofer, strejker med mera
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av lägenheten.

Ordningsregler och övrig information

Som hyresgäst vårdar du lägenheten genom att följa de ordningsregler och anvisningar som finns i lägenheten. Du ansvarar själv för ev. skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier. Endast det antal personer som uppgivits vid bokningstillfället får övernatta i lägenheten om vi inte kommit överens om något annat. Hyresavtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om du eller någon i ressällskapet begår skadegörelse eller uppträder störande i boendet eller i området.

Före avresan skall lägenheten städas ordentligt. Instruktioner och städutrustning finns i lägenheten. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad. Avgiften är 850 kr/lägenhet.

Klagomål eller reklamation
Om du har några klagomål kontakta oss så fort som möjligt så att vi kan åtgärda problemet. Du får tag på oss via telefon 0708-22 97 35 eller via mail info@markusfolksgard.se. Klagomål skall ske senast 48 timmar efter det att problemet uppstått. Om rättelse ej erhålls på platsen skall skriftligt klagomål framföras till Markusfolks Gård postadress; Kjell Eriksson, Snäckskalsvägen 28, 417 29 Göteborg inom 14 dagar efter hemkomsten. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din kommun kan hjälpa dig.

Övrig information
Hyrespriset inkluderar kostnader för uppvärmning och belysning. Vi ber er dock tänka på miljön och släcka lamporna när ni inte är i lägenheten.

Prisgaranti
Priset på bekräftelsen gäller. Men inte vid förändrade skatter eller allmänna avgifter som vi inte har något inflytande över.

Utrustning
Lägenheten är utrustad för självhushåll, men du behöver ta med lakan, örngott och handdukar. Tillgång till tvättstuga finns i servicehuset med två tvättmaskiner och torktumlare (ta med tvättmedel). I den gemensamma källaren under timmerhusen finns torkskåp.

Rökning/husdjur
Rökning är inte tillåten inomhus. Endast i lägenhet 2 och 5 är det tillåtet med husdjur.
På bokningsbekräftelsen står vilken lägenhet ni har bokat.

Sortering av sopor
Glas, plast, metall placeras i särskilda soptunnor vid husgaveln. Övriga sopor läggs i soptunnan vid vägen.